tekenbureauminneboo
  • +3164295xxxx Show
  • awminneboo@gmail.com

Maakt in overleg met opdrachtgever schetsplannen en bouwtekeningen.

Verzorgd bouwbesluitberekeningen en constructieve berekeningen.

Verzorgd de gegevens voor vooroverleg/welstandscommissie en vraagt de omgevingsvergunning/bouwvergunning aan.