Plaatsbeschrijvingen
  • 02588xxxx Show
  • kantoor@plaatsbeschrijvingen.om

Vergeet niet een plaatsbeschrijving op te maken voorafgaandelijk de aanvang van afbraakwerken, bouwwerken, grond- of funderingswerken en wegenwerken.

Dit is noodzakelijk in uw hoedanigheid van bouwheer, aannemer of neven/onderaannemer, bestuur, leidende architect of ingenieur, buur of omwonende.

Laat deze ook vooral op maat maken door een derde (objectieve en onafhankelijke) schade-expert, want die heeft als bouwkundig ingenieur oog voor mogelijke schades, en zal ook bij een eventueel schadegeval kunnen optreden in opdracht van de verzekeraars.

Plaatsbeschrijvingen.com is een onderdeel van Sterius (www.sterius.com). U krijgt bijgevolg een schade-expert toegewezen die uw plaatsbeschrijving zal opmaken; een schade-expert is een bouwkundig ingenieur die weet welke bouwkundige problemen zich bij/na werken kunnen voordoen. Dit is een meerwaarde bij het opmaken van een plaatsbeschrijving voor en na werken.

Wij zijn werkzaam in heel België.